Blog

Vatandaş çok memnun çıktı!

  Blog    6 Ocak 2019
Yorum Yok

Vatandaş çok memnun çıktı!

Türkiye Istatistik Bilimi Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan değer biçme, hane halkı gelirlerinden hoşnut olan bireylerin sayısının artan bir şekilde arttığını gösteriyor.
2005 yılında genç nüfusta yüzde 33,2 olarak belirlenen hane halkı gelirinden hoşnutluk oranı, aradan geçen 6 yılda 12,7 puan artarak geçen sene itibarıyla yüzde 45,9’a yükseldi.
Bu dönemde gelirlerinden orta derecede hoşnut olan gençlerin oranı yüzde 25,2’den yüzde 26,4’e çıkarken, bu nüfus grubunda olup da hane halkı gelirlerinden memnun olmadığını belirtenlerin oranı da yüzde 41,6’dan yüzde 27,8’e geriledi.
Hane halkı gelirinden memnun etme genç nüfusun memnuniyetine kıyasla bir arz sınırlı kalsa da yetişkin nüfusta da çoğaltma gösterdi.
Erişkin erkeklerin yani 25 ve üzeri yaştaki erkek nüfusun hane halkı gelirinden memnuniyet oranı bu dönemde 6,5 puan yükselerek yüzde 29,5’ten yüzde 36’ya çıktı.
Hane halkı gelirinden hoşnut olmayan erişkin erkeklerin oranı ise yüzde 45’ten yüzde 37,5’e indi.
2005-2011 döneminde gelirden memnuniyetin gençlerde yetişkinlere oranla olduğu gibi kadınlarda da erkeklere oranla daha yüksek olması dikkati çekti.
Genç erkeklerin 2005 yılında yüzde 30,9 düzeyinde bulunan hane halkı gelirinden hoşnutluk oranı 2011’de yüzde 43,2’ye, benzer dönemler itibarıyla genç kadınlarda da yüzde 35,1’den yüzde 48,3’e yükseldi.
Hane halkı gelirinden tatmin oranı yetişkin erkeklerde yüzde 26,2’den yüzde 35,2’ye ve erişkin kadınlarda da yüzde 32,7’den yüzde 36,8’e çıktı.
KAZANÇTAN TATMIN DE ARTIYOR
Bireylerin işlerinden elde ettikleri kazançtan duydukları memnuniyet de 2009-2011 döneminde önemli ölçüde arttı.
2009 yılında gençlerin yüzde 27,3’ü işten elde ettikleri kazançtan hoşnut olduğunu belirtirken, bu oran geçen sene yüzde 40’a ulaştı. Benzer dönemde işten elde ettiği kazançtan memnun olan yetişkinlerin oranı da yüzde 26’dan yüzde 33,5’e yükseldi.
Hane halkı gelirinden memnuniyetin aksine işten elde edilen kazançtan memnuniyette kadınlar erkeklerin arkasında kaldı.
Yetişkin erkeklerde 2009 yılında yüzde 26,4 olan işten elde edilen kazançtan hoşnutluk, 3 yılda 9,1 puan artarak, yüzde 35,5’e çıktı ama yetişkin kadınların memnuniyetindeki yükselme 2,5 puanla sınırlı kaldı. Erişkin kadınlarda işten elde edilen kazançtan duyulan tatmin bu dönemde yüzde 25,2’den yüzde 27,7’ye çıktı.

34 okunma

Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.