Blog

Konutlarda enerji tasarrufu nasıl yapılır?

  Blog    19 Ocak 2019
Yorum Yok

Konutlarda enerji tasarrufu nasıl yapılır?
Bu kis günlerinde konutlarimizda enerji tasarrufu hepimizin düsündügü ve nasil enerji tasarrufunun saglanabilecigi konusunda okudugum bir yaziyi sayin okurlarla paylasmak istedim.. KONUTLARDA NASIL ENERJİ TASARRUFU SAĞLANIR 1- Kışın halk bol ve kalın giysilerle, ceset ısısının dıştan atılmasını önlerler. Olağan bir insan, 2,5 m2 bir cilt alanına sahiptir. Hareket halinde kışın 100 kcal/h dışarıda enerji atar. Bol giysilerde vücutla dış hava arasında husule gelen hava boşluğu bir izolasyon tabakası teşkil eder. 2- Ülkemizde yaklaşık olarak bütün kazan daireleri bodrum katlarının en fena bölümlerinde tesis edilmiştir. Bu hacimlerde kazanlar yanma için zorunlu taze havayı alamaz. Yanma beceriksiz olur, verim düşer, yanmamış gazlar çoğalır. Aynı şekilde bu gazlar dar, minik ve benekli bacalarda boğulur. Büyük Kasaba hava kirliliğine teşkil eden olaylardan biri budur. 3- Evlerimizde; kazanları düşük sıcaklıkta gece-gündüz yanmak, gündüzleri yakıp, gece söndürmekten daha ekonomiktir. Kış günleri; sıcak suyu haftanın yedi günü 42’°C’da aralıksız devretmek haftada 3 gün vermekten daha ucuza mülk olabilir. 4- Antre,hol,merdiven holü, bodrum ve kullanılmayan kiler ve odalardaki radyatörleri söküp attığımız takdirde konforumuzdan hiçbir şey kaybetmeyiz. 5- Her radyatöre termostatik vana monte edilmeli ve uygun sıcaklıkta ayarlanmalıdır. 6- Kışın soğuk günlerde evin iç sıcaklığı en fazla 20’°C konfor sıcaklığına ayarlanmalıdır. 7- Giyiminize uyarı ediniz. Bilhassa ihtiyar ve çocukların giysilerini yerinde seçiniz. 8- Odalarda; masa, sandalye ve yataklarınızı dış duvarlardan uzakta tutunuz. 9- Güney cephesi pencerelerden gündüzleri güneş girmesini sağlayınız. Geceleri bu pencereleri pancur, perde ve rüzgarlık ile kapatınız. 10- Geceleri uyurken kalın örtünerek oda sıcaklığını 15’°C ila 18’°C’ye düşürünüz. 11- Güneş alan camlarınızı her gün temizleyiniz. Güneşin edilgen ısıtmasını sağlayınız. Bu sırça önlerinde yeşil bitki üretiniz. 12- Gece, gündüz ısınan evleri %50-%55 rutubetlendiriniz. 18’°C ısınan bir odanın rutubetlendirilmesi halinde hissedeceğiniz efektif konfor sıcaklığı 20’°C üstünde olacaktır. Çünkü, ıslak hava sıcaklığı daha iyi tuttuğundan, buharlaşma azalacak vücudunuz daha eksik ısı kaybedecektir. 13- Fazla soğuk günlerde özellikle ihtiyar ve çocukları bal, şeker ve vitaminle takviye ediniz. Halk Müziği bu destek ile bulundukları sıcaklıktan 2’°C pozitif konfor hissedebilirler. 14- Radyatörlerin üstlerini ve önlerini kapatmayınız. 15- Radyatör arkalarını tecrid ediniz. 16- Sıcak su olmayan günler banyo radyatörünü kısınız. 17- Perdelerinizin radyatör önünü kapatmamasına uyarı ediniz. 18- Kullanmadığınız oda, kiler giriş ve merdiven radyatörlerini kapatınız. ISI MERKEZLERİNİN ÇATIDA KURULMASININ AVANTAJLARI 1. Kazan dairesi açısından a- Bodrum katı yapılması olası olmayan yerlerde ideal çözümü getirir b- Kıymetli bodrum katlarını galip gelmek mümkün olur. c- Doğal gaz için zorunlu pahalı havalandırma ve güvenlik önlemlerinden ekonomi sağlanır. Herhangi bir gaz sızıntısı riski ve bunun yarattığı patlama tehlikesi çatı katında bulunmayacaktır. Muhtemel bir gaz sızıntısı, gaz havadan hafif olduğundan yükselerek çatıdaki havalandırma bacasından dışarı kaçacağı için binada tehlike yaratmayacaktır. Keza herhangi bir patlama halinde, çatının kolayca yırtılarak basıncı yok etmesi sonucu, binada oturma mahallerinde herhangi bir zarar yaratmayacaktır. d- Doğal gaz halinde depolama gerekmediğinden, kazan dairesinde pozitif yere gerek yoktur. e- Yakacak depolama için ambar yatırımına gereklilik yoktur. Yalnızca bir boru ile doğal gazın çatıya taşınması gerekir. Doğal gaz havadan hafif olduğundan, bir basınç kullanımına bile lüzum kalmaksızın kendiliğinden yükselir. 2. Baca Açısından a- Kazanların doğal gaza dönüşümünde en büyük problem kömüre kadar gelişi güzel projelendirilmiş ve kötü yapılmış bacalardan kaynaklanmaktadır. Doğal gazda dumandaki yüksek su buharı oranı dolayısı ile bacada yoğuşma olmaktadır. Bu yoğuşan sular bacaya komşu duvarlardan isli kara bir kir olarak hayat mahallerine sızmakta ve istenilmeyen bir durum yaratmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için fazla fiyatı yüksek önlemler gerekir. Böyle bir durumda bacanın iptal edilerek, kazan dairesinin çatıda düzenlenmesi basit ve pratik bir önlemdir. b- Yeni yapılacak binalarda baca olmayacak, gerek üretim masrafı, gerekse kazanılan inşaat alanı olarak kayda değer bir menfaat sağlayacaktır. c- Baca çekişindeki değişmeler ve bodrumda kazan dairelerindeki havalandırma cihazlarının yanmaya etkileri (vakum etkisi) ortadan kalkacaktır. Bu Nedenle kazanda işletme kolaylığı ve verim artışı elde edilecektir. Çekişteki değişmeler dolayısı ile ortaya çıkan kötü yanma ve kurum problemleri olmayacaktır. d- Durma esnasında baca çekişi olmadığından kazanda soğuma olmaz. e- Bacanın temizlik ve işletme giderleri azalır. 3. Kazan açısından a. Kazanda statik basınç olmayacağı için tüm uygulamalarda (yüksek bloklarda bile) sıradan herif kazan kullanılabilir. b. Bacada yoğuşma problemi olmadığından baca gazı sıcaklığı düşürülebilir ve kazanda en yüksek verim değerlerine çıkabilir. c. Atmosferik brülörlü kazanlar bu başvuru formu için idealdir. Bu kazanlarda sağlanması zorunlu baca çekişi çok küçüktür. Aynı şekilde üflemeli yakıcı kullanılması halinde tekrar fazla baca çekişi gereksinmeyen yüksek basınçlı brülörler kullanılmalıdır. Bu her iki tip kazan da izafi olarak küçük kazan tipleridir. Ayrıca dilimli döküm kazanların nakliye avantajı da vardır. Bunların çatıya taşınması problem yaratmaz. 4. Boru tesisatı açısından a- Açık genleşme kabı kullanan sistemlerdeki güvenlik gidiş ve dönüş boruları haberci boruları ve bu boruların bütün katlarda kapladığı kayıp alandan ekonomi sağlanacaktır. Bunlardan oluşan ısı kaybı ve açık genleşme kabından emilen hava problemleri ortadan kalkar. Çatı katındaki merkezlerde kapalı genleşme kabı kullanılır. Genleşme deposu sistemin susamış kalmaması için kazanın üst seviyesinden daha yukarıya monte edilir. b- Sistemin havasını olmak kolaylaşır. c- Kazanla birlikte pompa ve öteki armatürler de düşük basınç aşağı çalışırlar. Ayrıca sistemde çatı katında klima ve havalandırma santralleri de varsa bu cihazlara olan temas daha kısalacaktır. HAFTA SONU İÇİN ÖNERİLER Su hacmi eksik olan (Panel – Alüminyum gibi) radyatörler seçilmelidir. (Isıtma süresini kısaltmak ve evden çıktıktan daha sonra daha eksik bundan böyle ısı ayrılmak için) – Radyatörlerin kış aylarında ortamdaki nemden boyaları bozulabilir. Güç boyanan çelik vb. radyatörler yerine fırın boyalı radyatörler veya alüminyum radyatörler daha uygundur. – Yakıt deponuz 2 m3 ya da daha büyük olmalıdır. (Rahatınız için) – Tuğla baca boşluğunun içerisine baca borusu monte edilmelidir. (Yakıcı yanma sesini duymazsınız) – Sıhhi tesisat borularını, donma emniyeti için, dış duvardan geçirmeyiniz. (Banyo, wc, mutfak gibi yerlerde) – Kalorifer dairesi bina dışında ise izoleli bir etraf oluşturmalısınız. – Kalorifer kazanı evde olmadığınız saatlerde gece programında kalmalıdır. (Donma emniyeti için) – Her camın önünde (bilhassa salonda) radyatör olmalıdır. – Evin içersinde açık merdiven varsa; merdiven baca etkisiyle ısıyı yukarı toplayacaktır. Daha Aşağı kattaki radyatör miktarını artırıp üstteki katın radyatörleri azaltılmalı, bina dengelenmelidir. – Toprakla temas eden kat varsa (salon gibi) bu katta döşemeyi ahşap (aşağıda 5 cm hava boşluğu olan) ile kaplamak veya bu katı tezgâhtar ısıtma olarak döşemeden ısıtmak konforu artıracaktır. Döşeme ısıtmasında yüzey sıcaklığı 20’°C max. olacak şekilde yapılmalıdır. – Kalorifer kazanının şömine vb. bacalara bağlanması sakıncalıdır. Kalorifer bacası farklı olmalıdır. – Mavi alevli yakıcı kullanmanızı öğütleriz. Mavi alevli brülörde kurum oluşmaz. böylece kalorifer kazanlarının temizliği, baca temizliği sözkonusu değildir. Kurumun neden olduğu brülör arızaları, kurumun oluşturabileceği kazan tepmesi, kazan ve baca yangın riski sözkonusu olmayacak, yakıttan da ortalama %15 ekonomi sağlanacaktır. – Çatı arasındaki genleşme kabı donabilir. Kapalı genleşme deposu kullanılmalıdır. – Binanın ısı yalıtımlı yapılmasını öneririz. – Kalorifer kazanı ve yakacak deposu için bitmiş döşemeden 10 cm daha yüksek bir beton kural düzgün olarak hazırlanmalıdır. – Kazan dairesi bir çamaşır odası gibi yapılmalıdır. Hava giriş ve çıkış menfezleri olmalıdır. (Hafta sonu evlerinde donmayı önlemek için panjurlu tip izoleli menfez kullanılmalı.) Duvarlarını tesisat montajı bittikten daha sonra fayans yapmanız pak bir etraf sağlayacaktır. – Havuz ısıtması yapılacak ise bambaşka bir kalorifer kazanı gerekebilir. – Kapalı havuzlar için ortamdaki nemi edinmek üzere nem alma cihazı kullanılmalıdır. – Banyo, wc, çamaşırhane gibi hacimlerin havalandırması için gürültüsüz, kolay aspiratör kullanınız. (Banyodaki nemden boyalar, ayna ve diğer elemanlar bozulabilir, mantar oluşabilir.) – Su deponuzu betonarme yapmanızı, içerisini seramik (suda bozulmayan herif) kaplamanızı ve gürültüsüz bir hidrofor seçmenizi öneririz. – Bahçe sulandırma için de benzer ambar ve hidrofor kullanılacak ise, hidrofor kapasitesi daha büyük seçilmelidir. – Kullanma sıcak suyu sirkülasyon boruları her katta en son yararlanma yerine değin gitmelidir. (sıcak su musluğu açıldığında, derhal sıcak su edinmek için) – Duvar içersinde kalan yararlanma sıcak suyu ve sirkülasyon boruları izole edilmelidir. – Kullanım sıcak suyu sirkülasyon pompası için alışılmış pik pompa yerine, paslanmaz çelik rotorlu özel sirkülatör kullanılmalıdır. – Mevsim başında sirkülasyon pompası çalıştırılmadan önce mili, tornavida ile döndürülmelidir. Küçük kapasiteli sirkülasyon pompaları birkaç ay çalıştırılmazsa mili paslanıp sıkışma yapabilir. Ilk hareket manuel verilmeden çalıştırıldığında da pompa motoru yanabilir. – Donmaya karşı tedbir alınması zorunlu sıcak sulu ısıtma uygulamalarından biri de hafta sonu evleridir. Bu evler bütün hafta her tarafında kullanılmamaktadır. Dolayısı ile donmaya karşı önlemler burada büyük yük kazanmaktadır. Bu gibi uygulamalarda alınacak önlemler şöyle sıralanabilir: 1- Yere dek cam yapıp, camın da önüne monte edilen radyatörlerde donma riski fazladır. Radyatörler parapet altına gelmeli, arkadaki kısımları izole edilmelidir. 2- Genleşme depolarının donmasını önlemek için, kazan üstünden çıkıp genleşme deposuna gelen boru genleşme deposuna daha alçak kotdan hem bağlanmalıdır. (By-pass yapılmalıdır) 3- Hafta sonu evlerinde ısı yalıtımı çok iyi yapılmalı, mutlaka çift sırça kullanılmalı, doğramalar hava sızdırmayacak kalitede yapılmalıdır. 4- Olası olursa camlara panjur yapılmalıdır. (Isı yalıtımı için) 5- Kış mevsimi başlamadan kırık ya da çatlak sırça olup olmadığı, doğrama fitilleri, kapı altları özenle yoklama edilmelidir. 6- Seçilen kazan mutlaka donma emniyet sistemine sahip olmalı ve evde olunmayan günlerde gece programına alınmalıdır. Kazan şalteri elbette kapatılmamalıdır. yk.müh.Mustafa Süren

21 okunma

Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.