Kilo kaybetmek, hayatı kazanmak

  Sağlık ve Yaşam    23 Mart 2019
Yorum Yok

Kilo kaybetmek, hayatı kazanmak

Tahminimce, son yirmi yılda araştırmam için on bin insana kan testi yaptım. Gördüklerim, size bu programda kelimelerle söyleyebileceğim her şeyden daha etkili bir anlam içeriyor. Bu örneklere bakınca bana katılacağınızı düşünüyorum: Asidik yi­yecekler içeren tipik bir gıda tarzına sahip olan birinin kanı, bazik yiyecekler yiyen birininkinden tamamıyla ayrı görünür. Test uyguladığım kanlardaki farklılıkları gözlemleye­rek pH Mucizesi prensiplerine ulaştım ve her yeni kan testi so­nuçları pekiştirdi.

Benim kanı mikroskop altına koymadan önce, sabitleştire­rek lamın içine yatırım yapmak şeklindeki tekniğim, standart la-boratuvar testlerinden farklıdır. Boyamak beyaz kan hücreleri­ni, orak hücreleri, bakterileri ya da diğer bir özel durumu gös­termeye tezgâhtar olabilir ama bu kimyasalların kana eklenme­si kan örneklerini etkiler ve görünüşünü değiştirir. Veya dokto­runuzun ofisinde sizden alınan kan bir tüpe konulur, laboratu-vara gönderilir, çeşitli elementleri ayrıştırmak için işlenir ve kan yoğunluğunu ölçmek için özel bir makineyle tartılır – mik­roskoba hiç ihtiyaç duyulmaz. Bu yollarla işlenen kan bundan böyle ke­sinlikle canlı bir madde değildir. Ve bu testlerin genel amacı ni­celik ölçmektir (örneğin ne kadar beyaz kan hücresi var? Ne ka­dar kırmızı kan hücresi var?); benimki gibi özellik değerlendirmek yok (hücrelerin durumu nedir?). Bunların teşhislerde veya patolo­jik sonuçlar için kullanılması uygun olabilir.

(Kendi tekniğimin yanına sık sık standart kan testi de yapı­yorum, çünkü ayrıca niteliği hem de niceliği ölçmenin faydası var. Sonuçlar, gözlemlerimi doğrulayabilir. gerçi sonuçlan, genel tıp dünyasından farklı bir biçimde yorumlayabilirim. Her durumda, tüm bu yollarla görebileceğiniz en geniş resme ba­kabilirsiniz.)

Kan hücrelerinin sayısından çok, kaliteleriyle ilgiliyim. Bir­birini tamamlayan iki bambaşka yaklaşımım var. îlki, taze kan esas­lizi. Parmak ucundaki kılcal damardan kan alıyorum, çift taraf­lı lamın içine koyuyorum ve hemen sonradan ışığı filtreleyerek nesneleri grinin öbür tonları olarak belirten güçlü bir mikros­kobun altına yerleştiriyorum. Görüntüyü, canlı olarak bir video ekranına yansıtıyorum. Maksat, kanı vücuttan çıkar çıkmaz can­lı bir şekilde görmek, hücreleri ve yaşadıkları ortamı gözlemle­mek. .. Bütün bunlar kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin yapısı­nı ve gücünü, keza onları çevreleyen plazma sıvısının pak­liğini görmemi sağlıyor.

ikinci tekniğim kuru kan analizi ya da benim verdiğim is­miyle mikotoksik oksidatif zor testi (MOST). Bu sefer parmak ucundan alınan kanı lamın üstüne koyuyor ve dışarıda ku­rumasını sağlıyorum. sonradan, parlak ışık kullanarak dinç bir mikroskobun aşağı inceliyorum. Işığın büyük bir kısmı kan örneğinden geçerek kanın pıhtılaşma miktarını, hücre deformasyon, tahriş, cerahat, tıkanıklık, asidoz, parazit belirtileri ve hatta belirli organ dengesizlikleri gibi ayrıntıları gösterir. Bu deneme­te aradığım şey, bilhassa kanın pıhtılaşma şeklidir. Çeşitli şekillerde uygulanan basınç aşağıda; numune normalden sapa­rak değişir.

Canlı ve kuru kan testlerinin en yardımcı özelliği, olası muhte­mel sağlık sorunları için erken dikkat vermesidir. Vücudunuz­daki sorunlar, hastalık belirtisi olmadan fazla önce kanda anor­mallik olarak tespit edilebilir. Belirtilerin başlangıcını, daha açığa çıkmadan fark edersiniz. Bu testler koruyucu ilaçlardan daha iyidir. Bunlar öncelikli ilaçlardır. Gördüğünüzü düzelt­mek için harekete geçerseniz, ilk olarak kanda görülen belirti­lerden ve durumlardan, hastalık ilerlemeden önce kendinizi koruyabilirsiniz.

Bu kan testleriyle genellikle öğrenmek istediklerimiz şunlar:
• ebat, şekil ve simetri bakımından kırmızı kan hücreleri­nin durumu
• bağışıklık sisteminin etkinlik seviyesi (beyaz kan hücrele­rinin canlılığı aracılığıyla)
• kan pıhtılarının veya kanı pıhtılaştırıcı etkenlerin varlığı
• parazitlerin, mayanın, mantarın, bakterinin ve/veya kü­fün varlığı
• damar tabakaları, asal hücreler, lifli kök, ürik asit, koleste­rol gibi kristalize yapıları ve kristalize egzotoksin ve/ya da mikotoksinlerin varlığı
• hücre biçimsizleşme ve/ya da iltihaplanmanın göstergesi olarak protein kütleleri
• asidite seviyesi ve asiditenin etkileri
Ayrıca, gözlemlediğim örneklerde, aşağıdaki durumların da belirtilerini görebilirim:
• Karaciğer, böbrek, pankreas, yürek, akciğer, prostat, yu­murtalıklar, göğüs ve diğer organlardaki sorunlar
• Gastrointestinal (mide ve bağırsakla ilgili) fonksiyon bo­zuklukları.

12 okunma

Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.