Kadın cinsel organları

  Sağlık ve Yaşam    25 Mart 2019
Yorum Yok

Kadın cinsel organları

Bayan cinsel organları erkektekinden daha karmaşıktır. İçte karnın daha aşağı bö­lümünde rahim veya dölyatağı (uterus) ile sağda ve solda yumurta kanalları (fallop borusu) ve yumurta­lıklar yer alır. Rahmin alt ucu bir bo­yun oluşturarak vajinanın içine doğ­ru uzanır (serviks). Vajina dış cinsel organlara açılır; bunlar idrar yolu (üretra), klitoris (bızır) ve vulvadan oluşur.

Klitoris
Insanlar dilinde bızır adı verilen klitoris birçok bakımdan küçük bir penis gi­bidir. İçinde boylu boyunca uzanan aynı türden üç tüp vardır ve kadın uyarılınca klitoris de şişer ve sertle­şir. Asap uçlarıyla batmış olduğu için, dokunmaya son derece duyarlıdır ve klitorisin uyarılmasıyla kadında cinsel uyarılma sağlanır ama baskı­li veya sert hareketler ağrıya niçin olabilir.

Vulva
Vulvada iki deri tabakası vardır: dış­taki daha kalın olana dış dudaklar, içteki daha ince olana da minik du­daklar adı verilir. Normalde bunlar defalarca gelerek vajina ağzını sımsıkı kapatır, ama ayrılırlarsa vajina ağzı görülebilir. Daha önce hiç cinsel iliş­kiye girmemiş ya da tampon kullan­mamış bir kadında vajina ağzını çevreleyen ve himen (“kızlık zan”) adı bahşedilen ince bir çeper bu girişi daha da daraltır. Fazla seyrek olarak hi­men vajina ağzını tam olarak kapa­tarak âdet kanamaları başlayınca ka­nın içerde toplanmasına niçin olur. Bu durumda minik bir ameli­yatla himeni kesmek gerekir. Bazı kadınlarda ise himen yırtılır ve ka­lıntıları vajina girişine hafif girintili çıkıntılı bir görünüş kazandırır. Kü­çük dudakların içinde, vajina ağzı­nın derhal üstünde ufak bir doku tomurcuğunda üretranın (idrar yolu) ağzı yer alır.

Vajina ağzının alt bölümünde iki tarafta birer Bartholin bezi bulunur. Bunların ürettiği akıcı cinsel birleşme sırasında vajinanın kayganlaşmasını sağlar. Bazen bu bezler enfekte olur veya bir kist sebebiyle şişer ve an­tibiyotik kullanmak veya küçük bir ameliyat yerine getirmek gerekebilir.

Vajina
Vajina tüp şeklindedir ve normalde takriben 10 cm uzunluğundadır. Va­jinanın vulvaya yakın daha alçak bölümü kuvvetli kaslarla çevrilidir ve penisin vajinaya rahatça girebilmesi için bu kasların gevşemesi gerekir. öte yandan, bu kaslar çok gevşerse (bel­ancak çocuk doğurduktan sonra) cinsel ilişki hem erkek keza de kadın için daha az tutku verici olabilir ve kasların güçlenmesi için özel bir takım alıştırma­lerin yapılması gerekir.

Tepede rahim boynu (serviks) vaji­na içine içten girer. Servikal sürüntü testi veya “smear” yapılacağı zaman spekulum adı bahşedilen bir cihaz yardımıyla vajina açılır ve rahim boynu görünür ayla getirilir; bura­dan ağır ağır birazcık doku ve salgı ör­neği alınarak bir lama yayılır ve mik­roskopta incelenir. Kadınların birçok, cinsel birleşme esnasında penisin tekrarlanan darbelerinden olduğu gibi, rahim boynuna doğrudan ba­sınç yapılmasından rahatsız olur.

Vajina duvarları kıvrımlıdır. Kadın cinsel olarak uyarılınca vajinanın üstteki üçte ikilik bölümü uzayarak penise tamamen uygun hale kazanç.

Rahim
Rahim veya döl yatağı, ucu (rahim boynu) aşağıya dürüst bakan bir üç­gen biçimindedir. Rahim boynu ise vajinaya açılır. Kadınların çoğunda rahmin gövdesi hafifçe öne eğiktir ve önünde yer alan idrar kesesinin üzerine doğru yatmıştır. Bir Takım kadın­larda da rahim arkaya dürüst yatmıştır; çoğunlukla bunun herhangi bir sa­kıncası yoktur, ama doktor servikal sürüntü örneği edinmek için rahim boynunu bulmakta azıcık zorlanabilir! Üst köşelerin her ikisinde de yanlara açılan kısa iki kol biçiminde yumurta kanalları (fallop boruları) vardır. Yu­murta kanallarının uçlarındaki par­mak benzeri doku her iki tarafta da yumurtalıkları kuşatır. Kadında kısır­laştırma ameliyatı sırasında bu yu­murta kanalları kesilerek bağlanır veya bir mandalla kapatılır.

Rahim başlıca olarak kaslardan olu­şur ve görevi hamilelik sırasında bü­yüyen fetüsü barındırmak ve doğum sırasında kasılmalarda bebeğin dışa­rı çıkmasını sağlamaktır. Hamilelik sı­rasındaki genişleme yeteneği olağa­nüstüdür; hacmi altı mililitreden do­kuzuncu ayda dört litreye dek çı­kar. Normalde boyu yaklaşık yedi santim kadardır.

Rahmi kaplayan örtü, hormonların etkisi altında her ay yenilenir. Gebelik gerçekleşmezse, bu örtü oluşma sürecinin sonunda, ortalama 28. günde bir âdet kanamasıyla (regl, aybaşı) atılır. bununla beraber âdet döngüsü fazla akışkan olabilir ve birçok kadında âdetler çok dü­zenli değildir.

Gebelik gerçekleşirse, fetüs için hazırlanan rahmin örtüsü oluşumu­nu sürdürür; fetüs bu örtüye bağla­narak gelişmeye başlar. bu nedenle âdetin gecikmesi bir kadına gebe kalmış olabileceğini düşündüren ilk işarettir.

Yumurtalık
Yumurtalıklarda yumurtalar vardır. Her yumurta bir hücre kümesiyle çevrilmiştir. Her ay bir yumurta “ol­gunlaşır” ve çevresindeki gözenekli olan kü­mesi büyür. Sonunda bu yumurta yumurtalığın yüzeyinden kopar ve yumurta kanallarının parmaksı uzan­tıları tarafından kanala çekilir. Bu olaya ovülasyon veya yumurtlama adı verilir. Kanalda ilerleyen yumur­ta hücresi spermle karşılaşırsa, ora­da döllenir. Normalde ovülasyon âdet kanamasının ilk gününden yak­laşık 14 gün sonradan gerçekleşir.

21 okunma

Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.