Hollanda sosu

  Sağlık ve Yaşam    23 Mart 2019
Yorum Yok

Hollanda sosu

21. yy.da analık yerine getirmek hayli çetrefilli. Her birimiz çocuklarımızın geleceğini garanti altına edinmek için almamız gereken önlemlerin farkındayız ama onların mutlu, becerikli ve üret­ken bireyler olmaları için neler yapabileceğimiz konusunda biraz kararsızız.

Şu başlıca değin kimse bilimsel olarak, ailelerin çocuklarının yaşamlarının iyi gitmesini sağla­yacak bir usul geliştirmedi. Freud’dan günümüze kadar yetişen psikologların çoğu, kişiler­de var olan problemlerin anne ve babalardan kaynaklandığını savunurlar. Bu özellikle yeni lahza­nelerde aşılması zor kaygılara sebebiyet verir.

Bunun yanı sıra bireylerde görülen ruhsal sı­kıntıların annelerden kaynaklanmadığını önesüren başka bir gösterme daha mevcuttur. Bu görü­şe göre çocuklann sıkı aile bağlarına ihtiyacı ol­duğu inkâr edilemez, ancak “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” ifadesi gerçeklikte var ola­mayacak dek ütopik.

Kendinizi nerede görüyorsunuz? Çocuğunu­zun hayatındaki öneminiz nedir? Çocuğunuzun defalarca ihtiyaç duyduğu, güven ve şefkat kokan bir anne misiniz? Anneliğiniz, çocuğunuzun haya­tında ayrım yaratacak mı?

Öyle fazla konuda hayatımızda mucizeler ya­ratan bilim, laf konusu anne bebek ilişkisi olun­ca azıcık eksik kalıyor. Taraflardan birinin his­settiklerini aktarması muhtemel olmadığından bilimsel bir çalışma yürütmek hayli zor.

Ben bu konudaki en doğru tespitlerin dene­yimli ebeveynler göre yapılabileceğini düşünüyorum. Bili ve ben binlerce tecrübeli anne ile görüşüp fikir aldık. Keza kendi bireysel tecrübelerimiz hem de görüştüğümüz ailelerin deneyimlerine dayanarak ailelerin, özellikle annelerin, bireylerin kişilikleri üzerindeki etkile­rinin büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Eşim Bili ve ben bu kitapta bebeğinizin mut­luluğunun sıkı aile bağlarına yan olduğunu de­falarca belirttik. Bebeğinizin doğduğu andan itibaren her daim yanında olduğunuzu bilmesi, ha­yatı her tarafında gereksinim duyacağı güven duygusunu tatmasını sağlar. Bu sayede daha az inleme­ya gereksinim duyar. Bebeklerinin her türlü ihtiyacı­nı olabildiğince kısa sürede karşılayan anneler de, bir anne olarak sorumluluklarını yerine ge­tirmenin huzurunu oysa bu yöntem ile yaşaya­bilir.

Anne ve babalarından bebekliklerinden iti­baren hep yakın ilgi görmüş çocuklar, bambaşka şe­killerde yetiştirilmiş çocuklara kıyasla daha az problemli olurlar. Anneleriyle müşterek geliştirdik­leri özel bir dili kullanan bebekler, tıpatıp yetişkin millet gibi annelerinin mimiklerinden ne aramak istediklerini çıkartır ve ona tarafından davranır­lar.

Bebeğinizle onun doğumundan itibaren ge­liştirdiğiniz kuvvetli bağ, o büyüyüp bir erişkin olduğunda bile meyvesini yiyebileceğiniz bir bağdır. Sizin ona gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılı­ğı özümseyecek ve öteki insanlarla olan ilişki­lerinde sizi örnek alacaktır. Anlayışın insan hayatındaki değerini küçük yaşlardan itibaren lahza­layacak olduğundan karşısına çıkan olumsuz­lukları olgunlukla değerlendirip, en uygun çözüm yoluna gidecektir.Sonuç olarak bebeğiniz için anneliğinizin ne dek kayda değer olduğu sorusunun yanıtı “emin­likle yüksektir.” Siz onun hayata açılan penceresisiniz. Sevgi ve güven üstüne kurmuş oldu­ğunuz ilişkinizde, hoşgörünün önemi inkâr edi­lemez. Birlikte yakaladığınız uyum, bebeğini­zin ömür boyu mutluluk anahtarı olacaktır.

Derin bir nefes alın ve bebeğinizin keyfini çıkarın. Hayatınızın en özel dönemlerinden bi­rini yaşamaktasınız. Üzüntü ve kaygılarla enge­beli görünen bu yolun köşe başlarının, mucize­lerle doymuş olduğunu sakın aklınızdan çıkarma­yın.

10 okunma

Etiketler :

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.