Göz tansiyonu hastalığı (Glokom = Karasu)

  Sağlık ve Yaşam    25 Mart 2019
Yorum Yok

Göz tansiyonu hastalığı (Glokom = Karasu)

Hiçbir zeka sorunu olmamasına karşın okuma-yazmada ve öğrenmede güçlüğü olan çocuklar olabilir mi?
Olabilir, bunun nedeni görme bozukluğu değil seziş bozukluğudur. Yani göz­ler fotoğraf çekme işlemini eksiksiz yapar fakat iletirken veya beynin algısında so­run olabilir.

Okuma güçlüğü (Disleksi) nedir?
Her iki göz de kamera gibi çevrenin fotoğrafını ayrı olarak çeker. Eğer fotoğraf çeki­lirken makine uyuşuk durmazsa, iki gözün çektiği fotoğraf beyinde defalarca gel­diğinde görüntüde titreşim, bulanıklık olur. Disleksi (kelime anlamıyla okuma güçlüğü) denilen durum budur. bir bir gözlerden gelen mesaj netken, iki gözden gelen mesajda hafif bir hareket olduğu için beyinde görünüm iç içe geçmiş olarak algılanır. Özellikle “b” ve “d” harfleri ile “p” ve “q” karıştırılır. Yazarken de aynı sorun olur.

Okuma güçlüğü (Disleksi) nasıl çare edilir?
Bu sorun çocuk büyüdükçe azalır. Fakat okuma yaz­manın emin bir yaşa değin öğrenilmesi gerekir. böylece harflerin birbirin­den uzaktan yazılmış olduğu (titreşim nedeniyle harflerin birbiri içine geçemeyecek dek uzak olması) ve harf­lerin koyu basılmış olduğu kitaplar okumayı kolay­laştırır. Okuma sırasında parmakla izlemek okumayı kolaylaştırır.
diğer taraftan açık pembe ya da açık mavi renkli mercekler okumaya tezgâhtar olur. Bu­nun konuyu haberdar olan bir göz hekimi tarafından saptan­ması gerekir.

Dislekside beyin hasta mıdır?
Hayır. Dislekside beynin iki tarafı da benzer şeklide yaratılmıştır, ama normalde beynin sağ yarısı soldan farklıdır. Farklı beyin yarıla­rı birbiriyle işbirliği yapacakken benzer olduk­ları için işbirliği yapamazlar. böylece her iki tarafın işe katılması gereken becerilerde güçlük olur. Yahut dislekside beyin hasta de­ğildir.

Okuma güçlüğü (Disleksi) olan çocuklardaki belirtiler nelerdir?
Çoğunlukla aileler bu çocukları okurken ve yazarken harfleri karıştırıyor ya da atlıyor di­yerek göz hekimine getirirler. Görmelerinde sorun saptanmayınca da heyecanla zeka tes­tine götürürler. Zekaları da en ince ayrıntısına kadar nor­maldir. Okuma güçlüğü oysa özel testlerle saptanır. Okurken gözleri sabit tutması gere­ken sistemde sorun vardır. Bu sistem yatay düzlemde bozuktur, dikey düzlemde okumada sorun olmaz. Öteki bir deyişle Çince düşey şekilde yazılı yazıları okuma güçlüğü yoktur. Yani Çin’de okumaya dis­leksi sorun yaratmamaktadır!

Okuma güçlüğü (Disleksi) olan çocuklarda başka sorunlar da olabilir mi?
İşitmeleri alışılagelmiş olmasına rağmen duyduklarını ayırmada da benzer sorunları olabilir. Bir kısmında hiperaktivite, dikkat sorunu ya da ağır alerjiler de olabilir.

Okuma güçlüğü, görme sorunu veya zekâ sorunu olmadan da okuyamayan çocuklar var mıdır?
Hiçbir organik sorunu olmamasına rağmen okuyamayan çocuklar olabilir. Buradaki sorun sadece ilgi eksikliğidir. Ailenin bu konuyla faal olarak ilgilenme­si sorunu çözer.

Okuma Sorunları Olanlarda Olabilecek Diğer Özellikler
* % 80′i erkek
* Dengesizlik
* Ilave söylev sorunları (kekeleme, r’leri söyleyememe)
* Genel acemilik (el işi, spor, müzik)
* Görmenin bazen iyi bazen sorunlu oluşu
* Hecelemede sorun
* Keza sağ elini keza de sol elini kullanabilme
* Sağ / sol karıştırma
* Rakam veya büyük minik sıralamasında sorun
* Zeka normalken beklendiği şekilde okuyamama
* İşitme sorunları

Okuma Sorunu Olan Çocukların ve Ailelerinin Öteki Özellikleri
* Hitabe veya okuma sorunu
* 1-3 yaşında ortakulak iltihabı
* Astım, saman nezlesi, egzama
* Geç emekleme, yürüme, tavır
* Hiperaktivite
* Konuşma bozukluğu (kekeleme, “r’leri söyleyememe)
* Psikiyatrik sorun
* Kuvvet doğum
* İşitme sorunları

26 okunma

Etiketler : , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.