Gayrimenkul Değerleme Sistemi’nde değişiklik

  Güncel Haberler    9 Ocak 2019
Yorum Yok

Gayrimenkul Değerleme Sistemi'nde değişiklik

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”na tarafından, mekansal planlama sistemi, merkezin düzenleyici ve denetleyici rol üstleneceği, planlama ve uygulamanın ise uygun gerçekleştirileceği, müşterek karar alma süreçlerini güçlendiren bir yapıya dönüştürülecek.İmar planı izleme, değerleme ve kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek ve imar planlarının yapım, dilekçe ve değişiklik süreçlerinin mevzuatta yer alan kriterlere göre denetlenmesine ilişkin mekanizmalar etkin ayla getirilecek. İzleme ve teftiş için model alternatifleri geliştirilecek. 

İmar uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bölgelerin koşullarına kadar çeşitlendirilmesi amacıyla alternatif yöntemler geliştirilecek ve tecrübe paylaşımı sağlanacak.

Bu kapsamda, imar uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek, imar hakkı transferi, trampa ve değerinde esaslı imar uygulamaları gibi alternatif yöntemler için yaygınlaştırma çalışmaları yapılacak ve eğitimler düzenlenecek.

Mimari ve şehircilik bakımından benzersiz değerlere sahip yörelere ilişkin planlama ve mimari yapılaşma kurallarının yazılması desteklenecek.

Gayrimenkul değerleme sistemi geliştirilecek. Gayrimenkul Değerlendirme Sistemi için zorunlu hukuki, kurumsal ve teknik altyapıya dair düzenleme ve iyileştirme önerileri geliştirilecek. Toplu değerleme sistemine karşın veri ve değer biçme standartları oluşturulacak.

Coğrafi bilgi sistemlerinin milli düzeydeki işlerliğini temin etmek üzere zorunlu stratejiler belirlenecek ve bu doğrultuda eylem planı hazırlanacak. Bu alandaki proje ve faaliyetlerin uyumlaştırılması ve kaynak kullanımında etkinliğin sağlanmasına karşın taktik ve eylemler ortaya konulacak.

591 BİN 827 BAĞIMSIZ BÖLÜM, RISKLI YAPI OLARAK SAPTANDI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ekim 2018 itibarıyla toplam 4 milyonu aşkın kişinin yaşadığı 28 bin 122 hektar alanda 230 adet riskli bölge, 140 şehirsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ve 9 adet yenileme alanı duyuru edildi. Keza 29 ilde toplamda 43 bin 635 hektarlık 160 adet rezerv yapı alanı belirlendi.

 Riskli yapıları saptamak üzere 57 üniversite, 15 kamu ortaklı şirket, 1 kamu kurumu, 4 sivil toplum kuruluşu, 607 tüzel birey, 315 inşa denetim kuruluşu ve 52 yapı laboratuvarı ve 1 iş odası olmak üzere toplam 1052 kurum ve kuruluş lisanslandırıldı. Bu kurum ve kuruluşlarca 516 bin 853 konut ve 74 bin 974 iş yerini barındıran toplam 591 bin 827 egemen birim riskli yapı olarak saptandi.

DÖNÜŞÜME 6 YILDA 8,1 MİLYAR LİRA HARCANDI

 Mutasyon Projeleri Özel Hesabı’nın ihdas edildiği 2012’den itibaren, ilk olarak kurumsal ve bireysel kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma ve değişim uygulamaları almak üzere takriben 8,1 milyar lira harcama yapıldı. 2017 yılında yaklaşık 817 bin olarak varsayım edilen ev ihtiyacına karşılık ise inşa faydalanma izni alan ev sayısı 823 bin olarak gerçekleşti.

 Bu yılın haziran ayı itibarıyla takriben 397 bin ev için inşa kullanma izni alındı. Toplu Ev İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 2003’ten itibaren inşaatına başlanan 831 bin 334 konutun 641 bin 423’ü, 2018 Eylül ayı sonu itibarıyla sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte tamamlandı. 

 Kentsel dönüşümde başta afet riski taşıyan alanların sosyal, idareli ve çevresel boyutlar dikkate alınarak yenilenmesi, daha dayanıklı ışık halkası getirilmesi ve şehirsel ekonominin hayat kalitesiyle birlikte güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda riskli alanlara yönelik şehirsel mutasyon uygulamaları için ulusal ve lokal düzeyde önceliklendirme yapılacak ve stratejiler geliştirilecek.

 Kentsel dönüşümde, niteliği ve süreçleri iyi tanımlanmış, sosyo-hesaplı boyutları güçlendirilmiş ve katılımcı bir yaklaşıma dayanan totaliter bir başvuru formu modeli yapılacak. Bu modelin mevzuat altyapısı oluşturulacak ve merkezi ve yerel idarelerin teknik, finansal ve yönetimsel kapasiteleri bu doğrultuda güçlendirilecektir. Keza, bu modeli destekleyecek, lokal ve merkezi uygulamaları yönlendirecek planlama kriterleri belirlenecek.

 Konut piyasasında arz-istek dengesinin kurulabilmesi için kapsamlı, güvenilir, ahenkli data altyapısı oluşturulacak hem kentsel dönüşüm projelerinin sosyal boyutunun güçlendirilmesine karşın çözümleme çalışmaları yapılacak.

 Şehirsel mutasyon projelerinin vatandaşın beklenti ve ihtiyaçlarını, sosyal ve kültürel değerlerini ve katılımını gözetmesi özendirme edilecek. Bu kapsamda, sosyal inceleme yöntemleri geliştirilerek saha uygulamalarına geçilecek ve sonuçlar değerlendirilecek.

 Şehirsel mutasyon uygulamalarıyla tarihi ve geleneksel şehir merkezlerinin canlandırılması faaliyetleri kapsamında yerel yönetimlere teknik ve finansal yardım sağlanacak.

 Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin il bazında hazırlanacak sosyal ebat ve altyapıya etkilerinin de dikkate alındığı taktik belgeleri doğrultusunda hazırlanmasına yönelik çalışmalar yaygınlaştırılacak.

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN BARINMA İHTİYACI İÇİN RAPORU HAZIRLANACAK

Yerel düzeyde de önceliklendirme kriterleri geliştirilecek ve yerel  yönetimler için şehirsel mutasyon taktik belgesi hazırlama rehberi oluşturulacak.

Şehirsel değişim uygulamalarında planlama ilkeleri ve kriterlerinin  yaygın kullanımı sağlanacak.

Dinç, engelsiz, güvenli, çevre ve çocuk dostu ev ve ev  alanlarının geliştirilmesi için mevcut standartlar gözden geçirilerek  yenilenecek; yasal, yönetimsel ve mali mekanizmalar bu yönde güçlendirilecek.

Konut projelerinde sıcacık gelirliler, engelliler, yaşlılar, kadınlar,  öğrenciler gibi dezavantajlı grupların barınma ihtiyacının karşılanmasına karşın  bir araştırma raporu da hazırlanacak.

“SIFIR ATIK PROJESİ” UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Şehirsel daha aşağı yapı çalışmaları dahilinde İLBANK’ın yürüttüğü Su ve  Kanalizasyon Programından (SUKAP) faydalanan proje sayısı Eylül 2018 itibarıyla  1289’e ulaştı. 2011-2018 döneminde merkezi idare bütçesinden  takriben 3,4 milyar lira hibe ve yerinde şartlarla 5,3 milyar lira kredi de İLBANK  yoluyla belediyelere proje karşılığı atama edildi.

İçme suyu ve kanalizasyon yatırım taleplerinin sağlıklı bir şekilde  yönetilebilmesi için ilgili kurumlara yönelik finansman modelleri geliştirilecek.

öte yandan, atık su arıtma tesisi yönetim modeli geliştirilecek.  Bu Nedenle mevcut evsel atık su temizleme tesisleri incelenerek Türkiye genelinde  uygulanacak evsel atık su arıtma tesislerinin finansmanı, işletilmesi ve  denetimine yönelik model ortaya konulacak.

Katı atık yönetiminde ise mahalli idare birliklerinin etkili  çalışmasına yönelik yönetmelik düzenlemesi yapılacaktır.

“Sıfır Atık Projesi” uygulamaları ulus kurumlarında  yaygınlaştırılacak.

PERSONELİN NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELIK EĞİTİMLER VERİLECEK

Mahalli idarelerin daha etkili, çabuk ve nitelikli hizmet sunabilen,  iştirakçi, transparan, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten  ve finansal sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulmaları ve vatandaşlara  yeterli hizmet sunmaları temel amacını oluşturuyor.

Bu kapsamda minik ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için  finansman modeli geliştirilecek. Mali gücü beceriksiz ve borca girme kapasitesi  olmayan ufak ölçekli ve mali durumu yetkisiz belediyelerde sosyal donatı gereklilik  analizi çalışması yapılacak.

Mahalli idarelerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik  eğitimler verilecek.

Büyükşehir belediyelerinin hizmet sunum yöntemleri yeni bir model  çerçevesinde değerlendirilerek zorunlu idari, kurumsal ve mevzuat düzenleme  çalışmaları sürdürülecek.

Mahalli idarelerin asgari hizmet standartlarının tespitine karşın  teknik standart belirlenerek mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Çevre mevzuatının eksiklikleri giderilecek, etkili uygulanması için  ölçüm, izleme, denetleme, teftiş ve raporlama altyapısı etkinleştirilecek.

Keza, iklim değişikliği ile uğraş ve armoni için ulusal uygulamalar  güçlendirilecek.

1 okunma

Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

%d blogcu bunu beğendi: