Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

  Sağlık ve Yaşam    28 Mart 2019
Yorum Yok

Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

Bu konuda çoğu manzara vardır. Bazı­ları acele kaçamaklarla veya ayrım edilme korkusuyla yaşanan birincil cinsel deneyimlerin erkeği ivedi boşalma­ya sevk ettiğine inanıyor.

Diğerleri, nedenin endişe ya da erotik uyarılara fazla duyarlık oldu­ğunu ileri sürüyor.
Meşhur seksolog Helen Singer Kap­lan, sorunun temelinde erkeğin or­gazmdan anında önceki duygularını ayırt edememesi, dolayısıyla da de­netim altına alamamasının yattığına inanıyor. Çoğu seks terapistinin de desteklediği bu teoride sorun çocu­ğun idrarını tutmayı öğrenmesine benzetiliyor; nitekim çocuklar dolu bir idrar kesesinin nasıl bir duygu olduğunu anlamadan, buna alışmadan ve bunun üzerinde kontrol sağlama­dan idrarlarını tutamazlar.

Maddesel nedenler fazla seyrek gö­rülür, lakin bir erkek böyle bir sorunu daha önce hiç yaşamadıysa ve ko­şullarda (örneğin benzeşen değişim gibi) hiçbir değiştirme olmadıysa, dokto­run prostat sorunu ya da nörolojik bir hastalık olasılığını dışlaması ge­rekir.

Çare
Standart çare seks terapisidir, fakat hap tedavisi de uygulanabilir. Araş­tırmacılar yeni antidepresanlardan bazılarının (mesela sertralin) boşal­mayı geciktirerek her iki benzer açısın­dan da doyumu artırabildiğini belir­lemiştir. İlacın kesik kesik kullanılması da kesintisiz dilekçe kadar etkin görünü­yor. aynı zamanda, bulantı ve cin­su baskını istek azalması gibi alt etkileri vardır.

Erken boşalma vakalarının ço­ğunda seks terapisi başarılı netice veriyor ve ara sıra birkaç haftada so­nuç alınıyor. Fakat bu teşebbüs eşler arasında iyi bir iletişim olmasını ve disiplinli bir yaklaşımı gerektiriyor.

Birçok çift için bir seks terapisti­nin yardımını edinmek yararlıdır, çünkü danışıklı bir programı ve bir “yetkili” tarafından dile getirilen yapılacaklar’ ile ‘yapılmayacaklar’ı kullanmak daha kolaydır.

Hem seks terapisti eşleri kendi cinselliklerini keşfetme konusunda eğitebilir, bu sorun nedeniyle birik­miş olabilecek endişe ve öfkelerin giderilmesini sağlayabilir ve eşleri destekleyip teşvik edebilir. Ara Sıra seks terapisti erken boşalma sorunu ele alınmadan önce, bir danışmanla ilişkinin ele alınmasını önerebilir.

aynı zamanda, eşlerin ikisi de aslında istekliyse, kendi cinsellik­leri konusuna sıcacık yaklaşıyorlarsa ve bu sorun sebebiyle ilişkileri fazla zarar görmediyse, bu çalışma dizi­sini evde kendi başına kullanmak da muhtemel olabilir.

Tedavide neler yapılır ?
Terapistlerin birçok “beş duyuya odaklanma” egzersiziyle “durup-başlama” tekniğini ya da “sıkma” tekniğini birlikte kullanıyor.
Beş duyuya odaklanma, meşhur seksologlar Masters ve Johnson ta­rafından geliştirilen bir yöntemdir. Bu usul, uyarılma ve orgazma ulaşma baskısı olmaksızın, dolayı­sıyla cinsel ilişkide başarılı olma en­dişesinin bulunmadığı sıcacık bir or­tamda, eşlerin yeniden birbirlerine dokunma ve okşamanın hazzına varması için tasarlandı.

Çoğu çiftte cinselliğe ilişkin duygular esas olarak orgazma ve birbirlerine şımartma verip veremeyecek­lerine odaklanmıştır. Beş duyuya odaklanma yöntemi çifte her şeye her tarafta başlama fırsatı veriyor.

Durup-başlama tekniğinde kadın erkeğe mastürbasyon yaptırmaya başlıyor, erkek orgazma yaklaştığını hissettiği anda göze çarpan edince duruyor ve erkeğin orgazma ulaşma dürtüsü geçene değin bekliyor. Sonradan bir kere daha eşini uyarmaya başlıyor ve bu süreç birkaç defa her yerde edildikten daha sonra orgazma müsade veriliyor. Sıkma tekniğinde kadın orgazma yakında olacak olan erkeğin penisini 15-20 saniye sıka­rak orgazma varmak dürtüsünün geçmesini ve penisteki sertleşmenin azıcık azalmasını sağlıyor. Bu teknik­te de orgazma izin verilene kadar aynı işlem birkaç kez tekrarlanıyor.

Bu iki tekniğin etkin olmasının nedeni, erkeği orgazmdan hemen önceki duygulara alıştırarak, bunlar üstünde adım adım yoklama kurmasına olasılık vermesidir. Bir Takım er­kekler bu denetimi bir kez öğrenin­ce bundan böyle sürdürdüklerini söylerken, öteki bazıları belirli aralıklarla bu eg­zersizi yineleme gereği duyabilir.

Kaldı ki, cinselliği sadece bir or­gazm arabulucu olarak yok, gevşeme ve müşterek hoşgörü alma yöntemi olarak ele almanın bütün ilişkilerde göz önünde tutulması gereken iyi bir il­ke olduğu unutulmamalıdır. Burada tanımlanan egzersizin izleyen aylar­da belirlenmiş aralıklarla tekrarlanması ge­rekebilir.

Galibiyet oranı fazla yüksektir ve seks terapistleri 3-4 ay sonradan “tam düzel­me” oranının %90′ın üzerinde oldu­ğunu bildirmektedir

38 okunma

Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.