Daha az stres (daha iyi olmak, mutlu olmak)

  Sağlık ve Yaşam    24 Mart 2019
Yorum Yok

Daha az stres (daha iyi olmak, mutlu olmak)

Fazla uygunsuz bir beslenmeniz ve çok fazla serbest radikal üretiminiz varsa (bunlar yaşlanmamızı hızlandırırlar) ikinci ola­rak şüphesiz stres de vardır. Birçok şekilde karşımıza çıkabilir, ofisimizdeki meslektaşlarımızla hoşgörümüzü ortadan kaldırır, arzularımızı değil eder, şehirlerimizdeki gürültü gibi küçük şeyle­re durmadan sinirleniriz, (treni kaçırmak, bir sakızın üstüne basmak, bir fermuarı açarken sıkmak…) kişilere sinirlenmek vs. Uzmanların görüşüne göre stres bir uyumdan veya başkalaşım­den önce daima başa gelen bir şeydir. Stres hem iyi keza de kötü olarak hayatımızda yer alır. Metamorfoz boyunca stresli olmak olumlu biçimde değerlendirilebilir (bir evlilik, taşınma) veya fena stres (boşanma, işten çıkarılma).
Jurnal dilde, “stres” tanımı her zaman olumsuz bir manâ içe­rir, “stres” genelde ahenk kapasitesizliği olarak nitelendirilir. Bir nedene veya diğer bir şeye ulaşmadan, bir durumdan kaynakla­nan ve hayatımızı bozan bu durumdan kurtulmamız gerekir.
Çünkü stresin ötesinde kayda değer olan tepki manzara biçimi-mizdir. Aslında fazla pozitif stres yaşarız ve bunlar son derece do­ğaldır, fakat bazı insanlarda bu önemlidir, durumlarını yansıtır­lar, aşırılık davrnırlar, bazılarıysa bu sınavlardan geçerken baskı­lansa da kimseyi suçlamazlar. Bu iki direk arasında diğerleri bizler ve sizler varsınız ve düşlerimizi az ya da fazla ruh sağlığımızı, sağ­lığımızı, neşemizi bununla birlikte isteklerimizi etkileyen gerginlik var.

Stres
* Kan basıncını yükseltir
* Kardiyolojik rahatsızlıkları arttırır (% 20 oranında)
* Beyni bozar (yakın zamanda yapılan bir çalışmada us­su baskını kapasiteyi azalttığı görülmüştür)
* Hafızayı bozar
* Gelişme bozukluğu
* Libido bozukluklarını tetikler, iştahsızlık (anoreksia, blumia)
* Üzüntü bozukluğu, uykusuzluk
* Bağışıklığın gelişmemesi (çok kolay hastalanma)
* Farklı Alanlara Yönlendirilmiş ağrıları tetikler (olağan karın ağrıları, lakin hangi or­ganlar olduğu önemli değildir “kalp bölgesinde” aşırı ka­rıncalanma vs.)
* Solunum bozuklukları

Ve Okinavva’da
Yaşamak için bir kasıt vardır, mutluluğun virüsleri tarafın­dan zorla bulaşan bir hedef. Somurtkanlığın uzağında bizi sıkça depresyona sürükleyen bir çağdaşlaşmanın içerisindeyiz. Oki­navva’da aksine bir memnuniyet vardır. Güneşten hoşnutturlar, ko­kulardan, komşularıyla çene çalmaktan, özet olarak orada olmaktan hoşnutturlar. Yaşamlarını kaybetmemek için basit, ama manâlı şeyleri vardır.

Büyüteçle bakıldığında Okinavva’da her şeyden önce bakımlı bir harmoni vardır; muhakkak bir beslenme vardır, zorunlu besinlere sahip olan anti-gerginlik maddeler üreten (vitaminler, magnezyum, bitkisel proteinler, iyi yağlar), lakin iyi olan diğer faktörler de vardır bunlar şu şekildedir.

* Zaman ilişkileri farklıdır: hoş olmayan bir şekilde sağa sola telaşla koşulmaz, akşam oluyor diye önce yarım olan her şeyi tamamlamaya çalışmazlar, ufak kuyruklarda vakit öl­dürmezler, bir otobüse yetişmeye uğraşmazlar şüphesiz beklemezler de; bir günü 24 saat olarak sınırlandırmazlar…..
* Toplumda yetişkinlerin yeri bizim onlara ayırdığımız yer­den büsbütün farklıdır. Batılı gençlerin uzağında, Okina­vva’da yeni cins, yaşlılarla müşterek armoni içerisindedir, yetişkinlere hürmet gösterirler ve hürmet duyarlar. Kadınlar özellikle bazı yaşlarda ailesel ve sosyal dokuda köklü bir rol oynarlar.
* Arkadaşlık anlayışı fazla gelişmiştir. Komşular arasında konuş­malar, birbirlerine gidip gelmeler (yalnızca özel günlerde, bayramlarda yok), yardımlaşmalar yaygındır.
* Kişilikleri ve yaşam stilleri doğruca Okinavva’lılar doğal koruyucu bir kalkan ortaya çıkardılar: Anti-gerginlik. Hiç uğraş-lamaksızın kendi kendilerini yoklama edebildiler, (öfke pat­laması olmadan, uygun olmayan hareketlerde bulunmadan) sağlam bir tabiattan tutku aldılar (dişlerini sıkmadan) her­kes büyük bir düzen içerisindeydi, (tarihsel geçmişlerinin zenginlikleriyle, zorunlu olarak) ve tüm felaketlerde iyimserdiler. Diğer yanlamasına onların negatif duygu oranları bizimkine oranla fazla düşüktür: Kin, düşmanlık yoktur, kaygı aşağı düşme düşüncesi yoktur, -mesleklerinde örne­ğin- akılsızca yapılan ya da içgüdüsel hareket etmezler, güven­sizlik duyguları yoktur. Bütün bunlar ortaya koyar oysa Oki­navva’lılar kusurluluğun karşısındadırlar ve stres onların üstünde o kadar tesir etmez. Onların güçlü kişiliklerinde hiç­bir pürüz yoktur, tersine: Meşhur asırlıklar incelendiğinde iyi gelişmiş bir karaktere sahip oldukları görülür. Kısacası, ra­porlarında ılımlı, sakin oldukları iyi gelişmiş ve ruh bozuk­lukları olmadıkları belirlenmiştir. Böylece bütün anlaş­mazlıklar ortadan kalkar, bizden daha eksik gürültüyle patlak verir ve arada bir faciayla sona erer. Hiçbir giz rahat kalmaz, ciddi bir eğitime sahip elde etmek, kendi üzerlerinde kastetmek, savaş sanatlarıyla mücâdele etmek;özet olarak bu kültürel denge bi­zim için de her biri ulaşabilirdir.

Stres arttırıcı etkenler
* durmadan zamanla yarışa sokmak
* Çözümü olmayan anlaşmazlıklar
* Dengesiz, vitamin ve mineraller açısından yoksul bir beslen­me (bilhassa magnezyum)
* Kendini kontrol edememe

Stresi azaltıcı etkenler
* Kendiyle meşgul almak (banyo, sanatsal etkinlik, arkadaş­larla dışarı çıkmak)
* Herkesle ilgilenmek (iyiliksever, gönüllü)
* Zamanın tadına varmak (öğle uykusu)
* Ağırbaşlı bir çevrede yaşamak
* Güvenmek (bir şeylere, birilerine)
* Projeler üretmek
* Dengelenmiş yemek (iyi yağlar, iyi proteinler, eksik şeker, vitaminler ve mineraller…)

42 okunma

Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.