Aşırı soğuklar ve kar yurdu esir alacak

  Sağlık ve Yaşam    17 Ocak 2019
Yorum Yok

Aşırı soğuklar ve kar yurdu esir alacak

Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile desteklenmesi hakkında kanunda değiştirme yapılmasına dair kanunu teklifi TBMM’de. Teklife tarafından, Yerli film yapımcılarına 60 milyon lira yardım sağlanacak. Sinemlarda film başlamadan reklam süresi en fazla 10 dakika olacak.

Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikte olan dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması, Türkiye’nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi ve film turizminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ve AK Parti’li milletvekillerinin imzasını içeren öneri, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’da, dizi film desteğinin yeni bir yardım türü olarak eklenmesi sebebiyle “dizi film” tanımı yapılmasını öngörüyor.Teklife göre, proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film üretim, ortak üretim, senaryo ve diyalog imlâ, canlandırma film yapım, kısa film üretim, belgelere dayanan film yapım, çekim sonrası, dağılma ve tanıtım ile yerli film gösterim yardım türlerinde yapılan başvuruları değer biçmek ve desteklenecek olanları tahsis etmek üzere, ihtisas alanlarına kadar sayısı dördü geçmemek üzere “destekleme kurulları” oluşturulacak.

Destekleme kurulları, ilgili alan iş birlikleri göre belirlenecek üç sektör temsilcisi ile yapımcı, yönetmen, akıcılık ve diyalog yazarı, oyuncu, sinema salonu işletmecileri, film dağıtımcıları, yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri ve üniversitelerin sinema alanında eğitim veren bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından Kültür ve Turizm Bakanlığı göre belirlenecek üç üye ve bir bakanlık temsilcisi elde etmek üzere yedi üyeden oluşacak. Bakanlık temsilcisi, kurulun başkanı olacak. 

YERINDE BULUNMAYAN FİLMLER GÖSTERİME SUNULAMAYACAK

Destekleme kurulları, minimum dört üyenin katılımı ile toplanacak ve dört üyenin benzer yöndeki oyuyla karar alacak. Destekleme kurullarının kararları bakanlık onayı ile yürürlük kazanacak. Onaylanmayan kararlar, bitmiş değerlendirilmek üzere destekleme kurullarına iade edilecek. Dizi film ile yabancı film üretim yardım türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları vermek üzere de Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak. Ülke içinde üretilen ya da ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

DEĞERLENDIRME YAPILMAMIŞ FİLMLERE +18 YAŞ İBARESİ

Değerleme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri, festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak “18+” yaş işaretiyle gösterilebilecek. Daha önce bakanlıkça değerlendirme ve sınıflandırması yapılan filmler, ilgili etkinliklerde aldıkları işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilebilecek. Laf konusu etkinliklerde gösterimi yapılacak olan filmlerin taşımaları gereken muhabere ve ibarelerin, her türlü tanıtım ve gösterim alanında kullanılması zorunlu olacak. 

Destek başvuruları, ülke içinde oturmuş hakiki ya da tüzel kişiler kadar yapılacak. Destek tutarı; proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film üretim, karşılıklı üretim, belgelere dayanan film yapım, çekim sonrası ile dağılım ve tanıtım takviye türleri için başvuruda açıklanmış toplam bütçenin yüzde 50’sini aşamayacak. Animasyon film üretim, kısa film yapım, mantıksal bağ ve diyalog yazımı ile yerli film gösterim takviye türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilecek. Yabancı film yapım yardım türü için yardım tutarı, ülke içinde harcanan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edilen tutarın yüzde 30’unu aşamayacak.

Kanun kapsamındaki tüm destekler geri ödemesiz olarak verilecek. 

Kanun, yönetmelik ve yardım sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya desteğin haksız alındığının tespiti halinde yardım tutarı, faiziyle birlikte geri alınacak.

GEREKSINIM SAHİBİ SİNEMA SANATÇILARINA YARDIM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri destekleyebilecek, düzenleyebilecek, ödüller verebilecek. Uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini destekleyebilecek. Bakanlık, millet kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine sinema teçhizat desteği verebilecek, gereklilik sahibi sinema sanatçılarına ya da sinema sektörü çalışanlarına somut destek sağlayabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema alanında arşiv ya da müze oluşturulmasını teminen yurt içi veya yurt dışından eser ya da çoğaltılmış nüshaları ve sinema ile ilgili diğer materyalleri satın alma ya da bağış yoluyla tedarik edebilecek. Sinema filmlerinin hazırlık, yapım, yapım sonrası ve gösterim süreçlerinin genel olarak bir yıldan daha uzun sürmesi nedeniyle, bütün yardım türleri için Cumhurbaşkanlığının yerinde görüşü alınarak, yıllara sari takviye sözleşmesi yapılabilecek.

Değerlendirme ve derecelendirme yükümlülüğüne uyulmaması, gerekli tutulan göze çarpan ve ibarelerin değerleme ve derecelendirme ardından her türlü tanıtım ve gösterim alanında ve taşıyıcı materyal üzerinde kullanılmaması ya da yanıltıcı şekilde kullanılması halinde, mahallin mülki idare amiri tarafından filmlerin gösterim ve dağıtımı göze çarpan ve ibareler kullanılıncaya dek durdurulacak ve ilgililer hakkında yönetimle ilgili para cezaları uygulanacak. 

GÖSTERİM ARASI 15 DAKİKAYI AŞAMAYACAK

Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, maksimum 5 dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal yükümlülük projelerine ilişkin gösterimler, bu sürelere dahil edilemeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak. Sinema salonu işletmecileri, izleyici sayısının artırılmasına yönelik kampanya ve toplu satmak faaliyetlerini ama filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşmeler aracılığı ile gerçekleştirecek. Sinema salonu işletmecileri, film gösterimleri ile ilgili bilgileri bakanlığa iletmek üzere bakanlıkça belirlenen ekipman ve yazılımı işler halde bulundurmakla mesul olacak.

FİLM ARASI SÜRELERİNE UYMAYAN İŞLETMECİLERE 50 BİN LİRA CEZA

Değer Biçme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uymayan, gerekli tutulduğu halde gerekli muhabere ve ibareleri kullanmayan ya da yanıltıcı şekilde kullanan film yapımcısı ile değer biçme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin dağıtımını yapanlara 20 bin lira; değerleme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin gösterimini yapanlar ile zorunlu muhabere ve ibareleri kullanmadan veya aldatıcı şekilde kullanarak film gösterimi yapanlara 50 bin lira; gösterim ve tanıtım alanlarında zorunlu muhabere ve ibareleri kullanmadan etkinlik düzenleyenlere film başına 20 bin lira; reklam, fragman ve film arası sürelerine uymadan gösterim yapan sinema salonu işletmecilerine salon başına 50 bin lira para cezası verilecek. 

Sinema ve dizi film çekimlerine ilişkin gereksinim ve çözümlerin tespiti, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ile kamuya ait alanlardaki çekim ödenti tarifesinin ve çekim güvenliği esaslarının belirlenmesini teminen gereksinim duyulan illerde bakanlıkça film çekim koordinasyon komisyonu oluşturulacak. Teklifte öngörülen kurullar ve komisyonlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde oluşturulacak.

8 okunma

Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır, yazı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.